Cе́дмица (дни недели) : Понеде́лник, Вто́рник, Сря́да, Четвъ́ртък, Пе́тък, Съ́бота, Неде́ля.

Ме́сеци (месяцы): Януа́ри, Февруа́ри, Март, Апри́л, Май, Ю́ни, Ю́ли, А́вгуст, Септе́мври, Окто́мври, Ное́мври, Деке́мври.

Наречия времени:

 • Днес – сегодня,
 • Сега́ – сейчас,
 • У́тре – завтра,
 • Дру́гиден (вдру́гиден) – послезавтра,
 • Вче́ра – вчера,
 • Завче́ра – позавчера,
 • Ден – день,
 • Су́трин – утро,
 • Ве́чер – вечер,
 • Нощ [ношт] - ночь,
 • Сно́щи [сно́шти] – вчера вечером,
 • Вечерта́ – сегодня вечером,
 • Пла́дне - полдень,
 • Полуно́щ [полуно́шт] - полночь,
 • То́ку що [то́ку што] – только что,
 • Преди́ 15 (пет) мину́ти – пятнадцать минут назад,
 • След 10 мину́ти – через десять минут,
 • Ве́че – уже,
 • Ра́но – рано,
 • Къ́сно – поздно,
 • Ско́ро – скоро,
 • Отско́ро - недавно,
 • Отда́вна – давно,
 • Поня́кога – иногда,
 • Ведна́га – сразу,
 • Ни́кога – никогда,
 • Досега́ – до сих пор,
 • Ви́наги – всегда,
 • Пак – снова, еще раз,
 • Отно́во – снова, опять,
 • Изведнъ́ж – вдруг, внезапно,
 • Веднъ́ж – однажды,
 • О́ще веднъ́ж – еще раз,
 • След - после,
 • След това́ – после этого,
 • След вре́ме – потом, через какое-то время,
 • По́сле – потом,
 • Отнача́ло – сначала.

Вопросительные местоимения:

 • Какво́ – что ?
 • Кой – кто ?
 • Кога́ – когда ?
 • Защо́ – почему ?
 • Ко́лко – сколько ?
 • Нима́ – разве ?
 • Какъ́в,каква́,какво́,какви́ - какой (кто),какая,какое,какие ?
 • Кой,коя́,кое - кто ?Алфавит и произношение Болгарский язык
перейти к изучению
Грамматика болгарского языка. Грамматика болгарского языка
перейти к изучению